Tåget har börjat rulla – hoppa på!

Det är många detaljer som ska sättas på plats när ett helt företagscenter ska dras igång, men nu händer det grejer varje dag. Tåget är i rullning!

Undertecknad, d v s Maria Kullberg, anlitades som projektledare i april 2016 då Kävlinge Furulund Samverkan hade fått lokalfrågan klar. Först då visste vi att vi verkligen skulle kunna sparka igång projektet. Lokalen där Entreprenörcenter EC Kävlinge ska öppna är nuvarande huvudkontor för KKB (kommunala bostadsbolaget) på Nygatan 8C i Kävlinge. Den ska förvandlas från en typisk kontorslokal med en person per rum till en sjudande och kreativ miljö för entreprenörer. Arbetsplats och mötesplats.

Min främsta uppgift är att skapa framdrift i projektet och se till att vi når målet att starta EC Kävlinge. Det innebär allt från att formulera konceptet och erbjudandet och att tänka igenom alla små och stora detaljer som behöver klaffa. Rumsplanering och möblering är inget självklart med den förvandling som vi vill göra från nuvarande verksamhet. En del saker behöver få ge sig när vi står där med lokalerna tomma.

EC Kävlinge logga       En del av Kävlinge Furulund Samverkan

Förutom detta har vi en massa idéer om samarbeten vi vill se med företagsfrämjande aktörer och andra kontakter som kan underlätta vardagen för dig som entreprenör!